Pray

the Step-by-Step Rosary

for PolandTAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


Modlitwa Cudowny Medalik

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis, qui confugimus ad Te.

 

 

 

Cudownego Medalika

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają 

a zwłaszcza za masonami.


 

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis,

qui ad Te confugimus.

Et pro omnibus qui ad Te non recurrunt

et praesertim pro massoninbus et commendatis Tibi.
MEMORARE


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

 

MEMORARE, O piissima Virgo Maria,

non esse auditum a saeculo,

quemquam ad tua currentem praesidia,

tua implorantem auxilia,

tua petentem suffragia, esse derelictum.

Ego tali animatus confidentia,

ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio,

coram te gemens peccator assisto.

Noli, Mater Verbi, verba mea despicere;

sed audi propitia et exaudi.

Amen.

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM DO MATKI BOSKIEJ

(Modlitwa w ciszy – tylko sugestia)

 

 


 

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


 

Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca Twoich wiernych, a ogień miłości Twojej racz w nim rozpalić.

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Mój, ofiaruję Ci ten Różaniec ku Większej chwale Twojej i ku uwielbieniu Najświętszej Matki Twojej. Pragnę dostąpić wszystkich odpustów, jakie do tej modlitwy są przywiązane.

 

Boże Ojcze, Daj nam, prosimy, łaskę modlitwy byśmy umieli powierzyć się Tobie w każdej chwili naszego życia, w zwątpieniu czy chorobie.

Wychowawczyni powołań kapłańskich módl się za zmarłych diakonów, prezbiterów i biskupów by Bóg dopuścił ich do wiekuistego szczęścia na równi z Apostołami po życiu naznaczonym częstym prześladowaniem, obarczonym tak często krzyżem odpowiedzialności. By w oczekiwaniu na Bogu lub oglądając Go twarzą w twarz wypraszali u Niego łaski i wymodlili nowe, święte powołania kapłańskie.

 

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć.

Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

dziękuję Wam za Waszą miłość do mnie.TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGOKRUCIFIX

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


Skład apostolski / Credo


I Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego,

                                      

klękamy

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny

wstajemy


Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum,


Flectámus génua

qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria virgine,

Leváte


passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad infernos,

tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit ad coelos,

sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus est judicare vivos et mortuos.

 

Credo

in Spiritum Sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem

et vitam aeternam.              

Amen.

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 3 Zdrowaś Maryjo

 

 

O wiarę

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O nadzieję

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O miłość

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.


 


Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.
MEDALIONIE RÓŻANIECOWYMPierwsza Tajemnica Chwalebne

 – Primum mysterium Gloriósa –

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

– Resurréctio –


Mark 16.1-8

 

 
 

1A gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.

 

2Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu. 3I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od wejścia do grobowca?

4Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty.
A był on bardzo duży.

 

5Gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i przestraszyły się.

6Lecz on powiedział do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono.

 

7Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział.

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Druga Tajemnica Chwalebne

 – Secundum mysterium Gloriósa –

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 – Ascénsio –

 

Apo. 1. 6-12

 

 

6Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?

7Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy
i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą.

 

8Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was,
i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

9Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę
i obłok zabrał go sprzed ich oczu.

 

10A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach;

11I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.

12Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Trzecia Tajemnica Chwalebne

 – Tertium mysterium Gloriósa –

 

Zesłanie Ducha Świętego.

 – Descénsus Spíritus Sancti –


Apo 2. 1-12

 

 
 

1Agdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. 2Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. 3Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły
na każdym z nich. 4I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

5A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem. 6A kiedy powstał ten szum,
zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. 7I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?

8Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?

9My Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezo-potamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji; 10We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici; 11Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

12I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego:

„Co to ma znaczyć?”

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –


Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Czwarta Tajemnica Chwalebne

 – Quartum mysterium Gloriósa –

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 – Assúmptio –

 

1 Thess 4. 13-18


13A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.

15Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

 

16Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

 

17Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.

 

18Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Piąta Tajemnica Chwalebne

 – Quintum mysterium Gloriósa –

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

 – Coronátio in Cælo –

 

Obj 12. 1, 14. 1-5, Iza 6. 3

1I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.

2I usłyszałem z nieba głos jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach. 3I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi.

...

5A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga. 3I wołał jeden do drugiego :

 

« Święty , Święty , Święty, jest Pan Zastępów .

Cała ziemia pełna jest Jego chwały. »

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA


Orémus

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve!

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.

 

 

Módlmy się:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA

ORATIO AD FINEM ROSARII DICENDAE

 

 

 

 

 

Módlmy się:

O Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie,

śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 


Orémus:

Deus, cuius Unigénitus per vitam,

mortem et resurrectiónem suam

nobis salútis ætérnæ præmia comparávit,

concéde, quaésumus: ut, hæc mystéria sacratíssimo

beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes,

et imitémur quod cóntinent,

et quod promíttunt assequámur.

Per Christum Dóminum nostrum.  

Amen.

  

Papież Franciszek skierował prośbę do wiernych na całym świecie, w jednej ze swych homilii, (29 Wrz. 2018), do odmawiania przez cały codziennie Różańca Świętego, i aby chronić się pod płaszczem Świętej Bożej Rodzicielki odmawiając antyfonę „Sub Tuum Praesidum”. Ojciec Święty poprosił także, aby odmawianie Różańca Świętego w kończono modlitwą napisaną przez Leona XIII.

 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

 

 

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce;

przeciwko złości i zasadzkom diabelskim

bądź nam obroną.

Niechaj mu Bóg rozkaże, pokornie błagamy;

Ty zaś, Książę Wojsk Niebieskich,

szatana i innych złych duchów,

którzy na zgubę dusz w świecie czychają,

Boską mocą strąć do piekła.

 

 

Sancte Michael Archángele,

defénde nos in prælio;

contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium.

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur;

tuque, Princeps militiae cæléstis,

Sátanam aliósque spíritus malignos,

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,

divina virtúte in inférnum detrúde.

 


 

†  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


†  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


Copyright 2021 ©CommanderCrossRosary. All Rights Reserved.