- LEONINE Bönerna - 


Pope Leo XIII composed the Prayer to Saint Michael the Archangel,

and it was reinforced by Pope Pius XI and Pope Pius XII and Pope Francis I.Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

 

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

 

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.


Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt Jesus,

Heliga Maria, Guds moder, Bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.

Amen.

 

 

Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt Jesus,

Heliga Maria, Guds moder, Bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.

Amen.

 

 

Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt Jesus,

Heliga Maria, Guds moder, Bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.

Amen.

Salve Regina,

Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria.

 


 

Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. 

Ut digni efficiámur promissionibus Christi.


Bed för oss, heliga Guds moder.

Att vi blir värdiga Kristi löften.Oremus:

Deus, refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice;

et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria,

cum beato Joseph, ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis,

quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae,

preces effundimus, misericors et benignus exaudi.

Per eundum Christum Dominum nostrum.

Amen.

 

Låt oss bedja:
O Gud, vårt skydd och vår kraft, se i nåd till det folk som ropar till dig, och på den ärorika och obefläckade Jungfruns, Guds moders, Marias förbön, med den helige Josef, hennes brudgum, och dina heliga apostlar Petrus och Paulus och alla helgon, hör i barmhärtighet och godhet de böner som vi frambär för syndarnas omvändelse och för vår helga moder Kyrkans frihet och upphöjelse.

Genom samme Kristus, vår Herre.  

Amen.


Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur:

tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude.

Amen.

 

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,

var oss ett värn mot Satans ondska och försåt.

 ”Må Gud befalla honom,” ber vi ödmjukt,

att du, de himmelska härskarornas furste, kastar med Guds kraft ned till helvetet,

Satan och de andra onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.  

Amen


Cor Jesu sacratissimum. 

Miserere nobis.

 

Cor Jesu sacratissimum. 

Miserere nobis.

 

Cor Jesu sacratissimum. 

Miserere nobis.


Jesu allraheligaste Hjärta, 

förbarma dig över oss.

 

Jesu allraheligaste Hjärta, 

förbarma dig över oss.

 

Jesu allraheligaste Hjärta, 

förbarma dig över oss.