Den Heliga Rosenkransens Mysterier


Vi samarbetar sedan många år tillbaka med vår Steg-för-Steg kommunitetspartner Rosenkransens Vänner som har utvecklat den svenska Steg-för-Steg versionen av Rosenkransen. En Rosenkrans som varit under en fantastisk utveckling sedan 2016. 


Steg-för-Steg Rosenkransen är utmärkt för nybörjare men utmanar den som redan kan be Rosenkransen. Framförallt finns det mycket kött på benen att kunna använda sig av. 


Vår Steg-för-Steg Rosenkranskommunitet erbjuder Rosenkransen på flera språk och alla följer samma Steg-för-Steg format, men med lokala delar och böner.