Pray

the Step-by-Step Rosary

for PolandTAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


Modlitwa Cudowny Medalik

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis, qui confugimus ad Te.

 

 

 

Cudownego Medalika

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają 

a zwłaszcza za masonami.


 

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis,

qui ad Te confugimus.

Et pro omnibus qui ad Te non recurrunt

et praesertim pro massoninbus et commendatis Tibi.
MEMORARE


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

 

MEMORARE, O piissima Virgo Maria,

non esse auditum a saeculo,

quemquam ad tua currentem praesidia,

tua implorantem auxilia,

tua petentem suffragia, esse derelictum.

Ego tali animatus confidentia,

ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio,

coram te gemens peccator assisto.

Noli, Mater Verbi, verba mea despicere;

sed audi propitia et exaudi.

Amen.

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM DO MATKI BOSKIEJ

(Modlitwa w ciszy – tylko sugestia)

 

 


 

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


 

Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca Twoich wiernych, a ogień miłości Twojej racz w nim rozpalić.

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Mój, ofiaruję Ci ten Różaniec ku Większej chwale Twojej i ku uwielbieniu Najświętszej Matki Twojej. Pragnę dostąpić wszystkich odpustów, jakie do tej modlitwy są przywiązane.

 

Boże Ojcze, Daj nam, prosimy, łaskę modlitwy byśmy umieli powierzyć się Tobie w każdej chwili naszego życia, w zwątpieniu czy chorobie.

Wychowawczyni powołań kapłańskich módl się za zmarłych diakonów, prezbiterów i biskupów by Bóg dopuścił ich do wiekuistego szczęścia na równi z Apostołami po życiu naznaczonym częstym prześladowaniem, obarczonym tak często krzyżem odpowiedzialności. By w oczekiwaniu na Bogu lub oglądając Go twarzą w twarz wypraszali u Niego łaski i wymodlili nowe, święte powołania kapłańskie.

 

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć.

Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

dziękuję Wam za Waszą miłość do mnie.TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGOKRUCIFIX

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


Skład apostolski / Credo


I Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego,

                                      

klękamy

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny

wstajemy


Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum,


Flectámus génua

qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria virgine,

Leváte


passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad infernos,

tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit ad coelos,

sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus est judicare vivos et mortuos.

 

Credo

in Spiritum Sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem

et vitam aeternam.              

Amen.

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 3 Zdrowaś Maryjo

 

 

O wiarę

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O nadzieję

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O miłość

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.


 


Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.
MEDALIONIE RÓŻANIECOWYMPierwsza Tajemnica Bolesne

 – Primum mysterium Dolorósa –

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 – Iesus in Horto Olivarum –

 

Mark 14.32-42

 

 
 

32I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił.

33Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę. 34I powiedział do nich: Bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie.

35A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. 36I powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty.

37Potem przyszedł i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?

38Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.

39I odszedłszy znowu, modlił się tymi samymi słowami.

40A gdy wrócił, ponownie zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały; i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć.

41I przyszedł po raz trzeci, i powiedział im: Śpijcie dalej i odpoczywajcie! Dosyć! Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

42Wstańcie, chodźmy! Oto zbliża się ten, który mnie wydaje.

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Druga Tajemnica Bolesne

 – Secundum mysterium Dolorósa –

 

Biczowanie

– Iesus Flagellatus –

 

Mark 15.1-15, Matt 27.17, 19, 21, 24-26, Jana 19.1

 

 

1Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. 2A Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty sam to mówisz.
3I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział. 4Wtedy Piłat znowu go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie. 5Jezus jednak nic nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.

6Na święto miał on zwyczaj wypuszczać im jednego więźnia, o którego prosili. 7A był jeden, zwany Barabaszem, więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo.

8I tłum zaczął wołać i prosić, żeby zrobił to, co zawsze dla nich robił. 9Lecz Piłat im odpowiedział: Chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? 10Wiedział bowiem, że naczelni kapłani wydali go z zawiści. 11Ale naczelni kapłani podburzyli tłum, żeby raczej wypuścił im Barabasza.

 

17Gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Chrystusem?

 

19Gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu.

21Namiestnik zapytał ich: Którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił?
A oni odpowiedzieli: Barabasza.

12A Piłat znowu im odpowiedział:
Cóż więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów?

13A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!

14Wtedy Piłat zapytał: Cóż on złego uczynił?
Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Ukrzyżuj go!

 

24Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc:

Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa.

 

15Piłat więc, chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza,
1i Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go.

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Trzecia Tajemnica Bolesne

 – Tertium mysterium Dolorósa –

 

Cierniem ukoronowanie

– Iesus Spinis Coronatus –

 

Matt 27.2, 26-31, Jana 19.4-5.

 

 
 

... 27Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział. ...
28A rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz. 29Upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę. I padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc:

Witaj, królu Żydów!

 

30A plując na niego, brali tę trzcinę i bili go po głowie. 31Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty i ... 2i go, odprowadzili i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.

 

4Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich: Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy.

 

5Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie
i w purpurowym płaszczu.

I powiedział do nich Piłat: „Oto człowiek!”

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –


Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Czwarta Tajemnica Bolesne

 – Quartum mysterium Dolorósa –

 

Droga Krzyżowa

– Iesus Crucem Portans –

 

Jana 19.16-18, Łuk 23.26-32


16Wtedy, Piłat go wydał, żeby go ukrzyżowano, wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. 26A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. 17A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą;

 

27I szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad nim i zawodziły. 28Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział:

„Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. 29Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. 30Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas!
A do pagórków: Przykryjcie nas! 31Bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie na suchym?”

 

32Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby razem z nim zostali straceni, Dismas i Gestas, ...

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Piąta Tajemnica Bolesne

 – Quintum mysterium Dolorósa –

 

Ukrzyżowanie i śmierć

– Iesus in Cruce Moritur –

 

Łk 23.33-46, Mk 15:31-32, Mt 27:51, Jana 19.23-24


33A gdy przyszli na miejsce zwane Miejscem Czaszki, ukrzyżowali tam Jezus, i złoczyńców, Dismas i Gestas, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.

34Wtedy Jezus powiedział:

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”

 

23A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część.
35A lud stał i przypatrywał się, … 31Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w Piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: Innych ratował, a samego siebie uratować nie może.

32Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli.

Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani.36Naśmiewali się z niego również żołnierze, podchodząc i podając mu ocet; 38Był też nad nim napis sporządzony w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:


TO JEST KRÓL ŻYDÓW

.

39Gestas, jeden z tych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu: „Jeśli ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas.”

40Lecz drugi odezwał (Dismas) się, gromiąc go słowami:
„I ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę?  41My doprawdy – sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił.”

42I powiedział do Jezusa:
„Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

43A Jezus mu odpowiedział:
„Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju.”

 

44A było około godziny szóstej i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 46Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:

„Ojcze, w twoje ręce powierzam mego ducha.”

 

Gdy to powiedział, skonał.

 

45Zaćmiło się słońce, 51i oto, 45zasłona świątyni rozerwała się przez środek. 51od góry aż do dołu, ziemia się zatrzęsła i skały popękały. ...

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA


Orémus

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve!

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.

 

 

Módlmy się:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA

ORATIO AD FINEM ROSARII DICENDAE

 

 

 

 

 

Módlmy się:

O Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie,

śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 


Orémus:

Deus, cuius Unigénitus per vitam,

mortem et resurrectiónem suam

nobis salútis ætérnæ præmia comparávit,

concéde, quaésumus: ut, hæc mystéria sacratíssimo

beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes,

et imitémur quod cóntinent,

et quod promíttunt assequámur.

Per Christum Dóminum nostrum.  

Amen.

  

Papież Franciszek skierował prośbę do wiernych na całym świecie, w jednej ze swych homilii, (29 Wrz. 2018), do odmawiania przez cały codziennie Różańca Świętego, i aby chronić się pod płaszczem Świętej Bożej Rodzicielki odmawiając antyfonę „Sub Tuum Praesidum”. Ojciec Święty poprosił także, aby odmawianie Różańca Świętego w kończono modlitwą napisaną przez Leona XIII.

 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

 

 

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce;

przeciwko złości i zasadzkom diabelskim

bądź nam obroną.

Niechaj mu Bóg rozkaże, pokornie błagamy;

Ty zaś, Książę Wojsk Niebieskich,

szatana i innych złych duchów,

którzy na zgubę dusz w świecie czychają,

Boską mocą strąć do piekła.

 

 

Sancte Michael Archángele,

defénde nos in prælio;

contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium.

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur;

tuque, Princeps militiae cæléstis,

Sátanam aliósque spíritus malignos,

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,

divina virtúte in inférnum detrúde.

 


 

†  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


†  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


Copyright 2021 ©CommanderCrossRosary. All Rights Reserved.